İnsan Kaynakları

Akkuş Petrol
Akkuş Petrol, çalışanlarının Akkuş Grubunun bir parçası olduklarını hissederek üretken, yenilikçi ve çevreye saygılı bir dünya yaratmalarını istemektedir. Bu bağlamda şirket içinde yer alan tüm çalışanların ve yeni katılanların potansiyel performansına ve bağlılığına önem verir, yeteneklerinin geliştirilmesini hedefler. Bu nedenle bireye önem vermek, şeffaflık, sürekli eğitim ve geliştirme, insan kaynakları politikalarının temel taşlarını oluşturur.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü’müz; 

• İşe alma, 
• Eğitim, 
• Yetkinlik ve Performans Yönetimi, 
• İş Değerleme, 
• Ücret Yönetimi, 
• Kariyer Planlama ve Kilit Görev Yedekleme, 
• Özlük İşleri,

fonksiyonlarında hizmet vermektedir.

İş başvurularınız için:
 
info@akkuspetrol.com